Metroloogiapäev

20. mai 1875. aastal allkirjastati 17 riigi vahel meetrikonventsioon ning sellepärast tähistavad rohkem kui 80 riiki sel kuupäeval rahvusvahelist metroloogiapäeva. Lisaks sellele, et päeva eesmärk on rõhutada mõõtmiste täpsuse ja usaldusväärsuse olulisust, ning teaduslike mõõtmiste kaudu inimeste ühendamist üle Maa, on see päev ka tunnustus kõikidele metroloogiaga töötavatele inimestele.

148. aastapäeva puhul 2023. aastal on otsustatud fookusesse võtta teema, mis seob metroloogiat toidu ja selle süsteemiga, ning selle pealkiri on Measurements supporting the global food system ehk “Ülemaailmset toidusüsteemi toetavad mõõtmised.” 2022. aasta lõpust alates elab Maal rohkem kui 8 miljardit inimest, kes vajavad eluks erinevaid ressursse. Seega pole antud teemavalik üllatav, sest kliimaprobleemide kõrval on nii suure koguse kvaliteetse  toidu tagamine tõeline väljakutse.

Toidutööstus on tihedalt seotud toidu kaalumise ja koguste mõõtmisega, sest iga tarnija tahab kätte saada täpselt selle koguse, mille eest ta maksis, kuid sellega mõõtmise tähtsus toidutööstuses ei piirdu. Metroloogia hõlmab toidutootmisahela kõiki protsesse alates toidu kasvatamisest, töötlemisest, transportimisest, ladustamisest kuni lõpuks poeriiulitele jõudmiseni. Olulist rolli omab sealjuures kvaliteedikontroll, et rahvale jõuaks tarbimiseks kõrge kvaliteediga ohutu toode. Riikide valitsused seavad toidu kvaliteedi osas aina rangemaid tingimusi, sest kvaliteetsel toidul on inimeste tervises keskne roll. Selleks et nõuetele vastata, vajab ülemaailmne toidujärelevalvetööstus uuenduslikumaid ning täpsemaid vahendeid. Hetkel on kasutuses näiteks RGB kaamerad, mis põhinevad värviväärtuste mõõtmistel ja teisendamistel, ning mis suudavad tuvastada näiteks võõrkehi, muljumist ning niiskust. Kuid kaua valmis tooraine värske püsib, sõltub otseselt selle ladustamise ja hoiustamise tingimustest, seega on õige keskkonna tekitamine ülioluline. Aga see on ka tihedalt seotud jäätmete koguse tekkega, mida osavalt ära kasutades, näiteks komposti, biogaasi või biometaani tootmiseks, on võimalik tekitada ringmajandus.

Metrofood-RI (Research Infrastructure) on veel arengufaasis olev infrastruktuur metroloogia edendamiseks ja toetamiseks toidu ja toitumisega seonduvas. Projekti alustamiseks andis tõuke ülemaailme killustatus toiduainete analüüsi ja teadusuuringute vallas, mille parandamiseks on omapoolseid jõupingutusi teinud ka Euroopa Liit. Pikaajalisemad eesmärgid, mille on seadnud Metrofood, kuid mis iseloomustavad üldiselt toiduainete ja toitumise seost metroloogiaga, kujutavad endast näiteks mõõtmistulemuste täpsuse ja usaldusväärsuse parandamist ning seejärel teabe ja metroloogiavahendite jagamise edendamist. Kõike selleks, et pakkuda teaduslikku tipptaset toidu kvaliteedi ja ohutuse alal ning suurendada teaduskoostöö ja integratsiooni edendamist kogu toiduahelas. Ning nagu ka teiste alade puhul, mida metroloogia toetab ja edendada aitab, on ka siin andmete käsitluse ja jagamise kohta kasutuses FAIR printsiip (findable, accessible, interoperable, reusable), mille akronüüm eesti keeles tähendab leitavad, kättesaadavad, koostalitlusvõimelised ja taaskasutatavad, ning mis visualiseerib andmete kasutust nii inimeste kui masinate poolt nii praegu kui ka tulevikus.


Kasutatud allikad: