EESTI METROLOOGIA KESKASUTUS

KESKASUTUSE TÖÖD KORRALDAB JA KOORDINEERIB AS METROSERT

Mis on Eesti metroloogia keskasutus?

Metroloogia keskasutus on ühtne allikas mõõtetulemuste jälgitavusele ja selle tagamiseks vajaliku tegevuse koordineerija Eesti Vabariigis. Eestis täidab metroloogia keskasutuse funktsioone AS Metrosert, mis viis Eesti metroloogia maailmaareenile 2005. aastal, kui meie riik ühines Meetrikonventsiooniga.

Meetrikonventsioon on 20. mail 1875. aastal sõlmitud riikidevaheline lepe, mis lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtühikute süsteemile. Lepe allkirjastatakse riigi nimel ning seda saab teha vaid üks asutus – metroloogia keskasutus.

Metroloogia praktikas - silmaringi postitused Metrosert ASi sotsiaalmeediast:

Värsket metroloogia-alast lugemist: