EURAMETi üldkogu 2023

30.05-2.06.2023 toimub Eestis esmakordselt Euroopa metroloogia keskasutusi ühendava organisatsiooni EURAMET üldkogu. EURAMETi üldkogu toob Eestisse ligi 100 osalejat 30 Euroopa riigist. Nelja päeva jooksul toimuvad ettekanded ja arutelud metroloogiat puudutavatel teemadel, kuid konverentsi käigus tutvustatakse osalejatele ka Tallinna ja Tallinna ümbrust ning Eesti toidukultuuri. Ürituse tulemusena suureneb teadlikkus Eestist kui konverentsiturismi sihtkohast. Projekti „EURAMETi üldkogu 2023“ toetab Euroopa Regionaalarengu Fond maksimaalselt 21 852,18 euroga.

Ürituse programm on leitav siit.

EURAMETi üldkogu infoleht osalejatele on leitav siit.

17th EURAMET General Assembly in 2023

On 30.05-2.06.2023 the General Assembly of EURAMET, the European association of national metrology institutes, will be held in Tallinn, Estonia for the first time. The General Assembly of EURAMET brings nearly 100 participants from 30 European countries to Estonia. During the four days, presentations and discussions will be held on topics related to metrology. In addition, participants will also be introduced to Tallinn and its surroundings and Estonian food culture. As a result of the event, awareness of Estonia as a destination for conference tourism increases. The project “EURAMET General Assembly 2023” is supported by the European Regional Development Fund with a maximum amount of 21,852.18 euros.

Programme of the event

Information from the host