Metroloogiapäev 2020

20. mai on rahvusvaheline metroloogiapäev, millega tähistatakse meetrikonventsioon allkirjastamise aastapäeva. Konventsioon lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtesüsteemile, mis toetab teadusavastusi ja innovatsiooni, tööstust ja rahvusvahelist kaubandust, samuti elukvaliteedi parendamist ning globaalse keskkonna kaitset.

Rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on „Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses“. See teema valiti selleks, et teadvustada mõõtmise olulist rolli rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamisel, toodete standarditele ja nõuetele vastavuse tagamisel ning klientide ootustele vastamisel. Üle maailma riiklikud metroloogiainstituudid edendavad pidevalt mõõtmisteadust, töötades välja ja valideerides uusi mõõtemeetodeid. Rahvuslikud metroloogiainstituudid osalevad rahvusvahelistel BIPM poolt korraldatavatel võrdlusmõõtmistel, tagamaks mõõtmistulemuste usaldusväärsust kogu maailmas.


OIML töötab välja rahvusvahelisi soovitusi, mille eesmärk on ühtlustada kogu maailmas kehtivaid nõudeid. Lisaks haldab OIML sertifitseerimissüsteemi OIML-CS, mis hõlbustab reguleeritud mõõtevahendite rahvusvahelist aktsepteerimist ja rahvusvahelist kaubandust. Rahvusvahelised metroloogiasüsteemid annavad vajaliku kindluse, et mõõtmised on täpsed, luues põhialuse rahvusvaheliseks kaubanduseks ja aidates valmistuda
tuleviku väljakutseteks. Rahvusvahelise metroloogiapäevaga tunnustatakse kõigi inimeste panust, kes töötavad riikidevahelistes ja riiklikes metroloogiaasutustes ja -instituutides.

BIPM

Meetrikonventsiooni allkirjastamisega 1875. aastal loodi BIPM ning seeläbi vormistati esmakordselt rahvusvahelist koostööd metroloogia valdkonnas. Konventsioon pani aluse mõõtmise kõigi aspektide ühtsusele kogu maailmas, keskendudes ajalooliselt tööstusele ja kaubandusele, kuid tänapäeval on samavõrd oluline vastata 21. sajandi väljakutsetele nagu kliimamuutused, tervis ja energia. BIPM teeb teaduslikku tööd valitud keemiliste ja füüsiliste suuruste kõige keerukamal tasemel. BIPM on riiklike metroloogiainstituutide rahvusvahelise koostöö keskus, mis jätkab SI mõõtühikute süsteemi jälgitavuse ahela levitamist riiklikult akrediteeritud laborites ja tööstuses.

OIML

1955. aastal asutati riikidevahelise lepingu alusel  International Organization of Legal Metrology eesmärgiga ühtlustada juriidiliselt metroloogia protseduure. OIML on välja töötanud rahvusvahelise tehnilise struktuuri, mille peamine eesmärk on  ühtlustada riiklike metroloogiateenistuste või nendega seotud organisatsioonide poolt kohaldatavaid eeskirju.