Metroloogiapäev 2021

20. mail on rahvusvaheline metroloogiapäev, millega tähistatakse meetrikonventsiooni allkirjastamise aastapäeva. 1875. aastal seitsmeteistkümne riigi esindajate poolt allkirjastatud meetrikonventsioon lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtesüsteemile, mis toetab teadusavastusi ja innovatsiooni, tööstust ja rahvusvahelist kaubandust, samuti elukvaliteedi parendamist ning globaalse keskkonna kaitset. Meetrikonventsiooni esialgne eesmärk ühtsustada mõõtmisi kogu maailmas on tänapäeval jätkuvalt sama oluline kui 1875. aastal.

2021. aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on “Mõõtmised tervise heaks”. Teema valiti teadlikkuse suurendamiseks mõõtmise olulisusest tervise valdkonnas.

Maailma metroloogiapäeva projekti teostavad ühiselt BIPM ja OIML.

BIPM ja OIML direktorite pöördumine

Mõõtmised tervise heaks

Tänavune ülemaailmne metroloogiapäev saabub ajal, mil maailm on põhirõhu pannud kiirele ja tõhusale taastumisele COVID-19 pandeemia tagajärgedest. 

Viiruse kiirus ja tõsidus mõjutas inimesi kogu maailmas ja sundis valitsusi 2020. aasta alguses kiiresti reageerima. Pärast viiruse plahvatuslikku levikut ilmnesid kohe uued vajadused ja nõudmised mõõtmistele, et suurtes mahtudes testida ja viirusesse nakatumisest kiirelt teavet saada, samuti kontrollimaks isikukaitsevahendite toimivust. Lisaks on vaktsiinide väljatöötamine sõltunud just keeruliste valgu- ja RNA-molekulide täpsest tuvastamisest ja mõõtmisest. 

Uue ajastu nõuete tohutu ulatus on muutnud üleriigilisi prioriteete. Valitsused on teaduse võimekuse ümber suunanud, et tulla toime elanikkonna kaitsmisega viiruse mõju eest. Kogu maailma metroloogiakogukond on olnud nende uute riiklike ja globaalsete väljakutsetega seotud ning kasutanud mõõtmisteaduse väljakujunenud kogemusi riiklike vajadustega abistamiseks. Näiteks:

  • luues süsteeme isikukaitseks vajalike maskide testimiseks;
  • panustades haiglates uute ventilatsioonisüsteemide väljatöötamisse ja katsetamisse;
  • tehes kindlaks ja loendades viiruse molekule proovides;
  • mõõtes vaktsiiniannuste efektiivsust.

Need tegevused on olnud võimalikud tänu väljakujunenud tehnilisele võimekusele, mis toetavad paljusid tervise kaitsmiseks ja parandamiseks vajalikke mõõtmisi. Nii väljendub tehniline võimekus:

  • rahvusvaheliste standardite väljatöötamises igat tüüpi mõõtmisfunktsiooniga meditsiiniseadmetele, sealhulgas automatiseeritud vererõhuaparaatide, oftalmoloogiliste instrumentide ja meditsiiniliste süstaldele;
  • kliiniliste laboratoorsete testide toetamises, tagades, et meditsiiniliste termomeetritega tehtud mõõtmised oleksid kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud temperatuuriskaalaga;
  • õigete ja ohutute röntgenkiirte annuste tagamises diagnostilistel protseduuridel;
  • täpsete ja ravivate annuste tagamises kiiritusega vähi ravimisel.

Valisime tänavuseks ülemaailmseks metroloogiapäevaks teema “Mõõtmised tervise heaks“, et juhtida tähelepanu mõõtmise tähtsusele tervisekaitse toetamisel. See kõik toimub ajal, mil kogu maailma metroloogiaorganisatsioonidesse investeeritud kogemused ja võimalused on uute riiklike terviseprobleemide lahendamiseks lühikese etteteatamisajaga ümber suunatud.

Martin Milton
Director of the BIPM

Anthony Donnellan
Director of the BIML