SI-põhiühikute tutvustus: meeter

Meeter

Pikkuse mõõtühikuks SI-põhiühikute süsteemis on meeter. Selle sümbol on m. Sõna meeter juured ulatuvad tagasi Vana-Kreeka aega, kus väljend μετρέω (metreo) tähendas mõõtmist, lugemist või võrdlemist. Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo pitsatil on moto ΜΕΤΡΩ ΧΡΩ (metro chro). Tegemist on Kreeka riigimehe ja filosoofi Pittacuse ütlusega, mis tähendab “Kasutage mõõtmist!”. Inglise keeles võeti sõna meeter kasutusele hiljemalt 1797. aastal.

Üks esimesi meetri definitsioone 1793. aastal oli järgmine: 1/10000000 lõik mööda meridiaani, mis kulges põhjapooluselt ekvaatorini läbi Pariisi. 1889. aastal loodi Rahvusvahelises Kaalude ja Mõõtude Büroos plaatina ja iriidiumi sulamist esimene etalonmeeter.

70 aastat hiljem, 1960. aastal, muudeti meetri definitsiooni. Selle aluseks sai krüptooni isotoobi 86 punakasoranž lainepikkus. Selleks, et muuta definitsioon veelgi täpsemaks, defineeriti see ümber 1983. aastal sekundi ja valguse kiiruse kaudu. Valguse poolt kindlas ajavahemikus läbitud vahemaa kasutamise põhjuseks on see, et valguse kiirus on meie universumis suurim kiirus (praeguste teadmiste põhjal) ja see, et valgus levib vaakumis alati ühel ja samal kiirusel. See aga tähendab, et ei ole vahet, kus kohas maakeral kaugust mõõta, valgus läbib 1/299792458 sekundi jooksul ikka sama vahemaa.

Rahvusvahelise Kaalude ja Mõõtude Büroo pitsat

Meetri definitsioon:
Meeter on määratud vaakumis leviva valguse kiiruse fikseerimisega väärtusel 299 792 458 väljendatuna ühiku m⋅s-1 − abil, kus sekund on määratletud ΔνCs alusel.
Sümboliga ΔνCs tähistatakse 133Cs aatomi kahe häirimata põhiseisundi struktuurinivoo vahelisele üleminekule vastavat sagedust.

Meetri laiemalt kasutusel olevad kord- ja osaühikud:

1 kilomeeter

1000 meetrit

1 detsimeeter

0,1 meetrit

1 sentimeeter

0,01 meetrit

1 millimeeter

0,001 meetrit

1 mikromeeter

0,000001 meetrit

Meetri seos tuntumate süsteemiväliste pikkusühikutega:

1 maamiil

1609,34 meetrit

1 meremiil

1852,00 meetrit

1 toll

0,0254 meetrit

1 jard

0,9144 meetrit

1 jalg

0,3048 meetrit

Kas teadsid …

  • et maailma kõrgeim hoone on Dubais asuv Burji Khalifa, mille kõrguseks on 828 meetrit.

  • et keskmine meeste pikkus Eestis on 178,6 ja naistel 164,8 sentimeetrit.

  • et maailma kõrgeim mägi Mount Everest on 8849 meetrit kõrge.

  • et maailma sügavaim järv on 1642 meetrit sügav Baikali järv.

  • et Hiinas asuv maailma pikim Danyang–Kunshani sild on 165 kilomeetrit pikk.

  • et maailma kõrgeim sild on Prantsusmaal asuv 336 meetri kõrgune Millau viadukt.