Metroloogiapäev 2020 – “Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses”

2020. a rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on „Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses“ („Measurements for global trade“).

Teema valikuga soovitakse teadvustada mõõtmise tähtsust õiglases globaalses kaubanduses tagamaks toodete vastavust standarditele ja nõuetele ning rahuldamaks klientide ootusi kvaliteedile. 

Laiemalt mängib metroloogia, mõõtmisteadus, keskset rolli teadusavastuses ja innovatsioonis, tööstuses ja rahvusvahelises kaubanduses, parendades elukvaliteeti ja kaitstes globaalset keskkonda.

Rahvusvahelise metroloogiapäevaga tähistatakse iga-aastaselt meetrikonventsiooni allkirjastamist 20. mail 1875 17 riigi esindajate poolt. Konventsiooniga määrati rahvusvahelise koostöö raamistik mõõtmisteaduses ning selle tööstuslikes, kaubanduslikes ja ühiskondlikes rakendamistes. Meetrikonventsiooni esialgne eesmärk – ülemaailmne mõõtmise ühtsus – on täna sama oluline kui aastal 1875.

Rahvusvahelist metroloogiapäeva projektina viivad ellu BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) ja OIML (International Organization of Legal Metrology).