BIPM direktori pöördumine

Mõõtmised rahvusvahelises kaubanduses.

Kas oled kunagi mõelnud, kui palju on neid tooteid ja teenuseid, millega kaubeldakse üle maailma või kaalunud, kui palju energiat ületab piire elektri või gaasina. Te ei pruugi olla teadlikud täpsetest kogustest ning võite võtta mõõtmisi iseenesest mõistetavana, usaldades tootjaid, logistikaettevõtteid ja valitsusi selles, et tagatud on õiglane ja turvaline kaubavahetus.

Õnneks on loodud rahvusvahelised süsteemid, mis tagavad vajaliku kindluse, et mõõtmised on täpsed ning et mõõtmistel on rahvusvahelises kaubanduses kindel alus

Vastavalt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) andmetele moodustas rahvusvaheline kaubandus 2018. aastal rekordilise 19,67 triljonit USA dollarit. Arvestades, et rahvusvahelises kaubanduses hinna määramisel kasutatakse märkimisväärses ulatuses seaduslikke mõõtühikuid, on selge, et metroloogial on rahvusvahelises kaubanduses tohutu ning samas kriitiline roll.

Valitsused võtavad vastu tehnilisi eeskirju ja standardeid nii tootjate kui ka tarbijate kaitseks riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)  hinnangul mõjutavad standardid või määrused 80% rahvusvahelisest kaubandusest. Mõõtmissüsteem peab olema usaldusväärne, et standardite ja määruste kohaldamine ei muutuks kaubanduses tehniliseks barjääriks, mis viiks kulude suurenemisele, kaupade vaba liikumise takistamisele või nõuaks korduvat testimist.

Spetsifikaatide usaldusväärsus vähendab kulusid ning suurendab ettevõtete ja tarbijate usaldust – seda toetab tugev ja efektiivne ülemaailmne metroloogiasüsteem. Me kõik sõltume kaupadest, mida tuuakse meile kas lähikauplusest või maailma teisest otsast. Täpsed mõõtmised tagavad, et vajalikud kaubad ja teenused tarnitakse meile ohutult ja usaldusväärselt.

BILM ja BIPM  direktoritena töötame aktiivselt selle nimel, et rõhutada mõõtmise rolli tähtsust rahvusvahelises kaubanduses, tagamaks õiglust ja turvalisust nii tootja kui ka tarbija kaitseks.

Martin Milton Director of the BIPM

Anthony Donnellan Director of the BIML